Op donderdag 10 oktober om 19.00uur tekent het bewonersinitiatief Stichting Sociaal
Centrum Eijsden het koopcontract van het vml. Groene Kruisgebouw in Eijsden. Tekenen van het koopcontract vindt plaats o.l.v. notaris G. Van Kan in het pand zelf, aan de Pr.
Hendrikstraat 21 te Eijsden. Huidige eigenaar is zorginstelling Envida welke de rijksopdracht heeft om zorgvastgoed waar mogelijk af te stoten. Doel is van het pand een plek te maken ‘waar je ontmoet en ertoe doet’.

Financiering aankoop en verbouwing
Om de koop mogelijk te maken zet een groep bewoners zich sinds voorjaar 2016 in om tot een reële businesscase te komen. Belangrijk onderdeel van deze business case vormt het
maatschappelijk krediet dat Stichting Sociaal Centrum Eijsden ontvangt van de gemeente
Eijsden-Margraten. Tevens heeft de stichting bij diverse fondsen en overheden bijdragen voor verbouwing en inrichting van het pand verkregen. Doel is te komen tot een duurzaam,
toegankelijk en veilig gebouw. Financiële ondersteuning wordt mogelijk gemaakt door de
Provincie Limburg, de gemeente Eijsden-Margraten en diverse maatschappelijk-georiënteerde organisaties zoals Rabobank, VSB-fonds, Kansfonds, Stichting DOEN en KNHM Participaties.

Nabijheid en samenwerking
Om verzekerd te zijn van jaarlijkse inkomsten, zijn huurcontracten afgesloten met diverse
partijen. Het zijn huurders die onderling een mooie synergie rondom de stichtingsdoelen
‘ontmoeting, ontwikkeling en ontplooiing’ hebben: o.a. wijkverpleging Envida, het Sociaal Team van de gemeente Eijsden-Margraten, een paramedische praktijk, een Yoga- en
klankschalentherapeute en Levanto staan te trappelen om in het pand te beginnen. Centrale huurder wordt de Hoeskoaëmer vaan Eèsjde: een plek waar iedereen welkom is voor een kopje koffie en een praatje. Een grote centrale keuken draagt bij aan mooie ontmoetingen.

Verbouwing en oplevering
De verbouwing start met een periode van slopen en strippen door Eijsdense inwoners.
Vervolgens gaat een lokale aannemer in opdracht van de Stichting de daadwerkelijke
verbouwing realiseren. Streven is het pand in februari 2020 op te leveren. Uiteraard worden de karakteristieke eigenschappen behouden, maar het pand moet worden klaargemaakt voor een nieuwe toekomst.

Pand met karakter
Het pand dat aangekocht wordt is van oorsprong een notariswoning. Vanaf de periode na de Tweede Wereldoorlog fungeert het karakteristieke pand tientallen jaren als sociaal hart van Eijsden: de Groene Kruisvereniging verkrijgt het als haar uitvalsbasis. In de loop van de jaren zijn er onder andere een wijkverpleegster, een consultatiebureau, een tandarts en een ‘Hoeskoaëmer’ gehuisvest.

Door de fusie van Groenekruis met Domicura verliest het pand zijn ‘bewonerseigendom’. Het komt door daarna volgende fusies met Vivre en Envida in handen van zorgprofessionals. Envida, de huidige eigenaar van het pand, besluit in 2016 het pand te verkopen. Omdat het nog steeds een plek in het hart van veel inwoners van Eijsden heeft, komt een groepje enthousiaste Eijsdenaren in actie. Ruim drie jaar blijkt uiteindelijk nodig te zijn om het pand weer in gemeenschapshanden te krijgen en net als voorheen een rol te laten vervullen voor én door de Eijsdense gemeenschap.

Informatie-avond gemeenschap Eijsden
Op vrijdag 11 oktober vindt vanaf 19.30u in Heerlijkheid Breust in Eijsden een informatie-avond plaats. De stichting informeert samen met de huurders van het Groene Kruisgebouw alle geïnteresseerden over het doorlopen traject en de tijd die er nu aan komt. Bewonershulp is in de komende fase nodig. Enerzijds in de zin van ‘sloopkracht’, anderzijds door het financieel deelnemen aan de crowdfundingsactie. Donaties, sponsoring en het kopen van obligaties met een interessante rente behoort tot de mogelijkheden om ook als gemeenschap de ‘waarde’ van het pand te tonen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here