Kort nieuws van de gemeente Eijsden-Margraten

Bekendmaking vaststelling gemeentelijk milieubeleidsplan 2019-2022 Burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden - Margraten maken bekend dat de raad bij besluit van 22 oktober 2019...

Haalbaarheidsonderzoek glasvezelnetwerk gemeentes Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals

Limburg Glasvezel heeft een enquête verstuurd naar ongeveer 2000 adressen in de gemeente Eijsden-Margraten over glasvezelnetwerk. Dit gebeurt op initiatief van de...

Fase 2 herinrichting Diepstraat

Fase 2 van de herinrichting van de Diepstraat is vorige week gestart. Als eerste wordt vervuild gebied gesaneerd, straatwerk opgebroken, fundering verwijderd...

Aankoop Groene Kruisgebouw door bewonersinitiatief Sociaal centrum Eijsden

Op donderdag 10 oktober om 19.00uur tekent het bewonersinitiatief Stichting Sociaal Centrum Eijsden het koopcontract van het vml. Groene Kruisgebouw in Eijsden. Tekenen van het koopcontract...

Verruiming voedselvoorziening

Voldoende voedsel voor iedereen op elk moment. Daarover mogen geen zorgen bestaan. De voedselvoorziening is essentieel en een vitale sector. De voedselsector...

Drie vragen aan….

De raadsgriffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad bij de uitvoering van haar taken en werkzaamheden. De raadsgriffie is het centrale aanspreekpunt voor...

Home-Start Heuvelland zoekt opvoed-vrijwilligers

Home-Start Heuvelland zoekt opvoed-vrijwilligers in de gemeente Eijsden-Margraten. Bent u die enthousiaste man of vrouw die graag hulp wil bieden bij opvoedvragen? Home-Start is er...

Eijsden-Margraten durft anders te doen

Deze week heeft gemeente Eijsden-Margraten het nieuwe bestuursakkoord gepresenteerd. Het document, met de boodschap ‘Anders durven doen!’, is een compact akkoord op hoofdlijnen dat...

Raad stemt unaniem in met samenwerking Middengebied

Op dinsdag 14 juli heeft de raad unaniem ingestemd met het strategisch actieplan Middengebied en het budget om de samenwerking met andere...

Presentatie Gebiedsvisie Middenterras Bemelen-Mesch

Op 20 februari werd in Kaffee Riekelt (in Rijckholt) tijdens een drukbezochte informatieavond de eerste opzet van de Gebiedsvisie Middenterras Bemelen-Mesch gepresenteerd.Op...

Laatste nieuws