Op 25 november, aanvang 19.00 uur, heeft de gemeenteraad een beeldvormende vergadering in het Huis van de Burger in Margraten. Op 10 december 19.30 uur, een oordeelsvormende en aansluitend een besluitvormende vergadering.

Op de agenda staan:
* Nota gezondheidsbeleid Zuid Limburg
* Beleidsplan Jeugd Zuid Limburg
* Belastingverordeningen 2020
* Verordening Bedrijveninvesteringszone Centrum Eijsden
* Tweede bestuursrapportage 2019
* Wegsleepregeling

Voor de volledige agenda’s kijk op www.eijsden-margraten.nl of op de app Ibabs.

Spreekrecht
Burgers hebben het recht in te spreken in de beeldvormende en oordeelsvormende vergaderingen. Kijk op onze website voor de inspraakregels.

Volg de Raad!
Via de website www.eijsden-margraten.nl/bestuur/gemeenteraad kunt u alle raadsstukken raadplegen en de vergaderingen live beluisteren.

Inloggegevens app Ibabs:
Site: ‘eijsdenmargraten’
E-mailadres: ‘burger’
Wachtwoord: ‘burger’

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here