In verband met de coronacrisis en de economische gevolgen daarvan is gemeente Eijsden-Margraten tijdelijk een ondernemersloket gestart. Via dit loket willen we ondernemers helpen met antwoorden op hun vragen en doorverwijzen naar de juiste organisaties.

Noodmaatregelen
De Nederlandse regering neemt maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden. Ondernemers dreigen door deze maatregelen en andere gevolgen van het coronavirus in financiële problemen te komen.

Het kabinet komt daarom met uitzonderlijke economische maatregelen om ondernemers te helpen. Wat deze maatregelen precies gaan inhouden en hoe deze in de praktijk worden uitgevoerd is nog niet duidelijk. Daar wordt door de regering momenteel hard aan gewerkt, de verwachting is dat er op korte termijn richtlijnen komen. Als de richtlijnen voor de uitvoering helder zijn, kan gemeente Eijsden-Margraten ondernemers informeren en aanvragen af gaan handelen, waar wij als gemeente een taak in krijgen. Houd deze website daarom in de gaten.

De economische maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd worden hieronder weergeven:

Werkgevers/ondernemers

  1. Regeling werktijdverkorting: deze regeling wordt vervangen door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Werkgevers kunnen deze regeling bij het UWV aanvragen als ze het loon van hun medewerkers niet kunnen doorbetalen door daling van de omzet. Voor meer info neem contact op met het UWV.
  2. Compensatieregeling: € 4000 voor direct getroffen ondernemers, bedoeld voor bedrijven in branches die direct hard geraakt zijn door de gezondheidsmaatregelen van het kabinet. Later wordt door het kabinet bekend gemaakt wat de voorwaarden zijn en welke instanties deze regeling gaan uitvoeren.
  3. Uitstel van betaling bij de belastingdienst. U kunt hiervoor contact opnemen met de belastingdienst.

Website UWV – Veel gestelde vragen

Zelfstandige zonder personeel (ZZP-ers)

  1. Een tijdelijke uitkering voor levensonderhoud in het kader van het Besluit bijstand zelfstandigen 2004 (Bbz). Op basis hiervan kan het inkomen worden aangevuld tot maximaal € 1500,- netto per maand. De duur van deze uitkering is in beginsel drie maanden. Deze regeling wordt uitgevoerd door Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH). We vragen u nu nog geen contact op te nemen met SZMH, omdat tijd nodig is om de regeling in de praktijk te brengen. Houd de komende dagen de website van SZMH in de gaten, daar wordt u geïnformeerd over de regeling.
  2. Een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-. Lees meer informatie op de website van SZMH.
     

Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers

Een maatregel van samenwerkende gemeenten en waterschap in BsGW voor ondernemers is uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers. De maatregel gaat direct in en is vooralsnog van toepassing tot 30 juni 2020. Het kan zijn dat u als ondernemer activiteiten vanuit een woonadres verricht. Dan is het voor het BsGW niet zichtbaar dat u ondernemer bent. U kunt dan zelf contact opnemen met het BsGW als u in aanmerking wilt komen voor uitstel van betaling.

Website BsGW

Meer informatie voor ondernemers
Op onderstaande websites kunt u terecht voor meer informatie en veel gestelde vragen:

Ondernemersloket gemeente Eijsden – Margraten
Staat uw vraag er niet bij? Neem dan via dit formulier contact op met het ondernemersloket van de gemeente Eijsden-Margraten. Het ondenemersloket neemt vervolgens, op werkdagen, binnen 24 uur telefonisch contact met u op. Wij doen ons uiterste best om u zo snel mogelijk van de juiste informatie te voorzien en u door te verwijzen naar de juiste organisaties.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here