Op donderdag 12 maart namen wij als Koninklijke Oude Harmonie het besluit om in lockdown modus te gaan en qua bestrijding van het coronavirus ons te richten op de richtlijnen van regering, RIVM, KNMO en de gemeente Eijsden-Margraten.

De consequenties waren groot! Wat allemaal niet doorging / doorgaat: voorjaarsconcerten, leerlingenconcert, Koningsdag, Bronken, concertreis, WMC een jaar uitgesteld…. Maar ook geen repetities meer waardoor de kern van ons bestaan als vereniging geraakt werd.

Gelukkig pakten onze docenten de draad snel op door videolessen te gaan geven aan hun leerlingen. Vergaderingen van bestuur en commissies werden georganiseerd via Teams en Zoom. De lockdown gold echter niet voor het bestuur en de commissies! Vele uren zijn besteed aan mitigerende maatregelen naar ten aanzien van de effecten van het coronavirus.

Als ik dit zo allemaal opschrijf lijkt het alsof we het allemaal achter de rug hebben. Niets is minder waar. We zitten op een weg die leidt naar een deels onbekende bestemming.

Muzikaal beginnen we weer een beetje op te krabbelen, de slagwerkers zijn alweer enkele weken actief, de repetities van het harmonieorkest en het jeugdorkers zijn sinds kort ook weer gestart. Een goede zaak en men was er ook aan toe!

Gedurende de voorbije maanden zijn ons helaas ontvallen Jean Warnier, lid van het Erebestuur en Willem van Alting von Geusau, voormalig Beschermheer. De KOH is hen veel dank verschuldigd. Door het coronavirus was een normaal afscheid niet mogelijk maar wij wensen hun families nogmaals alle sterkte met de verwerking van hun verlies.

Andere jaren sloten we ons seizoen op een bijzondere wijze, meestal buiten, af. Momenteel is dit niet mogelijk. In plaats daarvan zullen we bij de aftrap van komend seizoen uittrekken om te vieren dat we weer aan de slag kunnen.

Afsluitend: fijn dat we weer voorzichtig muziek maken. Onduidelijk is vooral hoeveel publiek we mogen ontvangen in ons gebouw de komende maanden (jaren?). Hoe zal “het nieuwe normaal” er uitzien? De tijd zal het leren. Complimenten aan onze leden voor de wijze waarop we bij elkaar gebleven zijn, en voor iedereen die dit leest, veel gezondheid en alvast een fijne vakantie.

Willy Martens
Voorzitter Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here