Binnen Envida doen we er alles aan om het Coronavirus geen kans te geven zich verder te verspreiden. Al onze medewerkers zijn goed op de hoogte van ons hygiëneprotocol (Procedure persoonlijke Hygiëne en handhygiëne bij Envida) en handelen hier strikt naar. Toch vonden we het nodig om een aantal extra maatregelen te nemen. 

UPDATE 13 maart 2020: AANGESCHERPTE MAATREGELEN T/M 31 MAART

BEZOEKREGELING
Met ingang van 14 maart geldt een aangepaste bezoekregeling. Voor het hospice en de terminale bewoners wordt een uitzondering gemaakt. 

 • Eén bezoeker per bewoner op vastgestelde bezoektijden: 14.00 – 16.00 en 18.00 – 20.00 uur
 • Bezoek uitsluitend in de eigen kamer van de bewoner
 • Er vinden toegangscontroles plaats
 • Toegangspassen en -druppels worden tijdelijk geblokkeerd.

Met betrekking tot het Coronavirus volgt Envida de informatie en instructies op van het RIVM en de GGD Zuid-Limburg.

Envida heeft ook een eigen Hygiëne Infectie Preventie raad (HIP raad). Deze onderhoudt nauwe contacten met de GGD en het MUMC+. Als er een vermoeden van besmetting bestaat, wordt er meteen contact gelegd. Zij zijn altijd op de hoogte van het laatste nieuws rondom het Coronavirus en weten dus als eerste of er nieuw beleid of richtlijnen zijn.

MAATREGELEN IN DE WOONZORGCENTRA

 • De restaurants in onze woonzorgcentra zijn open voor de eigen bewoners en medewerkers, maar gesloten voor gasten van buiten.
 • Wisselingen van personeel, zowel in de wijkzorg als in de woonzorgcentra, proberen we zo beperkt mogelijk te houden.
 • Dagverzorging en -behandeling wordt geminimaliseerd.
 • Alle -niet noodzakelijke- vergaderingen, symposia en scholingen zijn geannuleerd.
 • Er kunnen geen bijeenkomsten of activiteiten met externe gasten meer plaatsvinden.
 • De deuren tussen het woonzorgcentrum en de aanleunwoningen gaan op slot, daar waar mogelijk.

MAATREGELEN WIJKZORG (INCL HH)

 • Voor de wijkzorg worden niet-noodzakelijke bezoeken of contactmomenten geminimaliseerd. De hoeskamers van Envida gaan ook tijdelijk dicht tot en met 31 maart.
 • Wisselingen van personeel proberen we zo beperkt mogelijk te houden. Dat geldt overigens ook voor de medewerkers in de woonzorgcentra.

COMMUNICATIE BEWONERS, CLIENTEN, VRIJWILLIGERS EN MEDEWERKERS

 • Bij de ingangen van de woonzorgcentra komen posters met voorschriften te hangen. Dit gebeurt op vrijdag 13 maart.
 • Familieleden/naasten van onze bewoners zijn/worden telefonisch of schriftelijk geïnformeerd over de aangescherpte regels.
 • Onze vrijwilligers zijn NIET inzetbaar tot en met 31 maart. Zij zijn/worden hierover geïnformeerd. 
 • Heeft u een vraag die betrekking heeft op de situatie binnen Envida? We hebben een e-mail adres aangemaakt: corona@envida.nl

Met al deze maatregelen willen wij onze – vaak extra kwetsbare – bewoners beschermen. 

Kijk voor de laatste informatie op onze website: www.envida.nl 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here