Pisartlaan

In memoriam Ronnie Wolfs

Na een leven dat gekenmerkt door eenvoud, goedheid, bezorgdheid en eerlijkheid is mijn broer, schoonbroer en oom van ons heengegaan

In memoriam Jef Crousen

Dinsdag 31 augustus j.l. bereikte ons het bericht dat Jef is overleden op 83-jarige leeftijd.Jef was al sinds 1957 lid van onze...

In memoriam Pierre Wolfs

Bedroefd stellen wij u in kennis dat geheel onverwachts van ons is heengegaan onze broer, zwager en oom PIERRE...

Dankbetuiging Melvin Liebens

Dank voor de ontelbare kaartjes, telefoontjes, appjes, bloemen en in het bijzonder de overweldigende donaties. Door de enorme belangstelling kunnen wij onmogelijk...
In memoriam

Dankbetuiging Guillaume Waterval

Graag willen wij iedereen bedanken voor alle reacties, in welke vorm dan ook, die we mochten ontvangen bij het overlijden van onze...
Pisartlaan

In memoriam Jean Plusquin

Een geest zo sterk als een beerEen lichaam uiteindelijk toch te teerEen wijsheid niet te evenarenEen wilskracht haast niet te bedarenEen vechtlust...

Dankbetuiging Annie van der Mullen – In de Braek

Wij danken iedereen voor het overweldigende medeleven en de vele kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze moeder

Huwelijksaankondiging Bruidspaar Bovend’eerdt – Gorissen

ILONA GORISSEN & IVO BOVEND'EERDT geven elkaar zaterdag 24 juli aanstaande het JA - woord 10.00...

In memoriam Wies Jeukens – Reintjens

Na alle fijne en liefdevolle jaren die wij met haar mochten beleven, hebben wij onverwacht met veel verdriet afscheid moeten nemen van...
Pisartlaan

Dankbetuiging Wiel Huijnen

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk danken voor de vele blijken van medeleven na het overlijden van mijn lieve echtgenoot, onze...

Laatste nieuws