Burgemeester sluit woning

De burgemeester van Eijsden-Margraten heeft besloten om de woning gelegen aan Withuis 24 te Eijsden voor de duur van drie maanden te...

Schutterskoning Dominique Marell over de ‘Groete Broonk’.

De traditionele Groete Broonk in Gronsveld vindt eens in de vier jaar plaats. In de tussenliggende jaren is er een Kleine Broonk....

Drie vragen aan…

De aanleg fietsverbinding Sint Geertruid - Eijsden draagt bij aan de verkeersveiligheid voor zwakkere verkeersdeelnemers zoals fietser en voetgangers. Daarnaast is het...

Werkzaamheden vuursteenmijn Rijckholt

Drie vragen aan In de jaren 70 is de prehistorische vuursteenmijn in Rijckholt geschikt gemaakt om een kijkje...

Eindplan ‘herinrichting Diepstraat Eijsden’

Donderdag 4 juli is tijdens een infoavond het definitieve eindplan 'Herinrichting Diepstraat, Eijsden' gepresenteerd. Wethouder Jos Custers heeft de inleiding verzorgd, Verkeersbureau Grenspaal12 heeft het...

Nieuwe noodverordening Veiligheidsregio Zuid-Limburg per 10 augustus 2020

Per maandag 10 augustus is een nieuwe noodverordening (PDF, 288.3 kB) van kracht. Hiermee geeft Veiligheidsregio Zuid-Limburg uitvoering aan de aangepaste maatregelen die het kabinet op...

Afvalinzameling rond carnaval

Op carnavalsmaandag en -dinsdag (24 en 25 februari 2020) wordt geen afval aan huis ingezameld. Kijk in de Milieu App of op www.rd4.nl/afvalkalender  wanneer...

Lintjesregen 2020 – woord van de burgemeester

Beste inwoner, Dit voorjaar mocht ik twaalf inwoners van onze gemeente verrassen met een lintje. Telefonisch weliswaar, want het...

Wegwerkzaamheden

Op vrijdag 6 maart aanstaande tussen 20.00 en 08.00 uur zijn de onderstaande toe- en afritten voor de duur van maximaal één...

Opruimactie Maasoever Eijsden

Stichting Eijsden-Margraten Cleanup organiseert opruimacties in de gemeente Eijsden-Margraten. Daarnaast deelt de stichting feiten, ideeën en tips over hoe inwoners zelf hun...

Laatste nieuws