De vijf Heuvellandgemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul gaan samenwerken op het gebied van veiligheid. De gemeenten vertaalden gezamenlijke speerpunten in een integraal veiligheidsplan (IVP) voor het Heuvelland. Een unieke samenwerking in Nederland.

Drie thema’s centraal
Het IVP beschrijft de koers van de Heuvellandgemeenten op het beleidsterrein veiligheid in de periode 2020-2023. Het motto van dit beleid luidt: ‘De krachten gebundeld voor een veilig en leefbaar Heuvelland’.

In het IVP hebben drie strategische veiligheidsthema’s de hoogste prioriteit: (1) zorg en veiligheid, (2) toerisme, recreatie en evenementen en (3) ondermijnende criminaliteit.

Daarnaast zoeken de Heuvellandgemeenten samenwerking op vijf andere thema’s: (1) veilige en leefbare kernen, (2) jeugd en veiligheid, (3) woninginbraak en andere vermogenscriminaliteit, (4) drugsoverlast en (5) veiligheid rond uitgaan.

In de aanpak van deze veiligheidsthema’s ligt de nadruk op integraal en informatiegestuurd werken met het accent op preventie.

Meer slagkracht
Alle thema’s zijn gemeentegrensoverschrijdend. Hierin kunnen de vijf gemeenten elkaar versterken door samen te werken. De veiligheidsopgaven in het Heuvelland worden immers complexer en hebben veel overeenkomsten. Met een overkoepelende basisvisie en aansluiting op lokaal niveau kunnen de veiligheidsdiensten resultaatgerichter, efficiënter en met meer slagkracht handelen. In de zomer vertalen de gemeenten de strategische kaders uit het IVP naar een concrete invulling. Naar verwach-
ting is deze invulling eind september 2020 bekend.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here