Op zondag 9 juni 2019 ontvingen drie leden van de Koninklijke schutterij Sint Sebastianus Gronsveld een Koninklijke onderscheiding. Ze werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. “Een extra feestelijkheid bovenop het 400-jarig bestaan van de schutterij”, aldus een trotse Burgemeester Dieudonné Akkermans. Op 30 mei vierde schutterij Sint Sebastianus Gronsveld dit bijzondere jubileum.

Theo van Rensch, Gronsveld
Een historicus met liefde voor cultuur, geloof en geschiedenis
Meer dan dertig jaar is Theo van Rensch actief betrokken in diverse bestuursfuncties bij meerdere verenigingen. Bij de Koninklijke schutterij Sint Sebastianus vervult hij de rollen van adviseur, vrijwilliger en historicus. Met name als historicus en schrijver maakt hij zich bijzonder verdienstelijk. Zo verdiepte hij zich onder meer in de archieven van Gronsveld in München. Deze archieven zijn mede dankzij de heer Van Rensch gestructureerd en gedigitaliseerd.

In München legde hij ook contact met de nazaten van de grafelijke familie Zu Toering-Jettenbach, die in de 18e eeuw over Gronsveld regeerde. Bij het LGOG (Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap) is de heer Van Rensch bestuurslid van diverse commissies en adviseur van het dagelijks bestuur. Zijn algehele kennis over de historie van Gronsveld en Rijckholt was ook onderwerp van zijn academische studie.

De heer Van Rensch promoveerde 2015 op een proefschrift over de historie van graafschap Gronsveld. Hij geeft ook meerdere lezingen over de historie van Gronsveld en Rijckholt. Bij de heemkundestichting Grueles is hij lid van de sectie ‘historie’ en schrijver voor het periodiek blad van de stichting.

Verder is de heer Van Rensch schatbewaarder en voorzitter van de schatkamer van de Sint-Servaasbasiliek in Maastricht. Hij coördineert alle personele zaken en biedt facilitaire ondersteuning. Bij de Sint-Martinusparochie Gronsveld is hij vicevoorzitter en lector.

Robert Spronck, Gronsveld
Een sportief muzikant met passie voor traditie en cultuur
Robert Spronck is al vele jaren bestuurlijk actief bij de Koninklijke schutterij Sint Sebastianus Gronsveld. Binnen de schutterij is hij actief in de rol van luitenant-kwartiermeester. Als bestuurslid coördineert de heer Spronck de drie werkgroepen Beveiliging, Tamboer- en Klaroenkorps en Facilitaire Zaken. Voor het 400-jarig jubileum van de schutterij coördineert hij de commissie Facilitair en Logistiek.

Ook op muzikaal gebied is de heer Spronck erg gepassioneerd. Bij Zaöte Hermenie Zjus Druug is hij bijna dertig jaar actief als bestuurslid, muzikant en organisator. De harmonie treedt op bij verschillende carnavalsevenementen en –optochten.

Op sportief gebied zet de heer Spronck zich vanaf de jaren tachtig zeer actief in voor de Oud Verkenners van scoutingvereniging Sint Maartengroep Jong Nederland Gronsveld. Ook is hij de initiator en organisator van het grote zomerkamp. Tevens is hij patrouilleleider en aanspreekpunt gedurende het hele jaar door.

Eric van Caldenborgh, Gronsveld
Onvoorwaardelijke inzet en passie voor de kerk en het schutterswezen
Van jongs af aan is Eric van Caldenborgh betrokken bij de Koninklijke schutterij Sint Sebastianus Gronsveld en is hij actief in de rol van ‘Grenedeer’. Als vrijwilliger is hij verantwoordelijk voor het behoud van authentieke geweren uit de Napoleontische tijd. Restauraties en poetswerk van deze geweren vragen om veel precisie en inspanning door de hoge leeftijd van de materialen.

Bij de jaarlijkse Bronk in Gronsveld en Rijckholt is de heer Van Caldenborgh oprichter en voorzitter van stichting Bronkversiering. Vanuit die stichting zoekt hij naar financiële ondersteuning voor het maken en renoveren van versieringen voor de sacramentsprocessie. Hij zorgt ook voor de collectes, subsidiewerving en vergunningaanvragen bij de gemeente. Een belangrijke Bronk traditie is het bloementapijt. Dit is een grote bloemendecoratie in de open ruimte. Samen met de jeugd pakt de heer Van Caldenborgh dit op. Hij draagt zorg voor de sponsoring om de benodigde materialen aan te kunnen schaffen en vraagt ondernemers om bloemen te sponsoren. Ook gaat hij met de jeugd het bos in en geeft uitleg over de vele bloemen- en plantensoorten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here