Donderdag 4 juli is tijdens een infoavond het definitieve eindplan ‘Herinrichting Diepstraat, Eijsden’ gepresenteerd. Wethouder Jos Custers heeft de inleiding verzorgd, Verkeersbureau Grenspaal12 heeft het verkeers- en parkeerplan Eijsden toegelicht en Bureau Verbeek het inrichtingsplan van de Diepstraat.

Na de presentaties is kort ingegaan op het vervolgproces en de globale planning. Het inrichtingsplan is goed ontvangen en wordt nu verder uitgewerkt. We richten ons op een start van de uitvoering najaar 2019.

Op de maatregelen uit het verkeers- en parkeerplan zijn een aantal opmerkingen ontvangen. Met name het vastgestelde parkeerregime (zone ‘vergunninghouders’ gedurende enkele uren per week inclusief het weekend) en het instellen van éénrichtingverkeer onderaan de Diepstraat leidden tot discussie.

Met de aanwezigen is afgesproken dat de voorgestelde maatregelen worden doorgevoerd en dat er 1 jaar na het instellen van het éénrichtingverkeer een evaluatie zal plaatsvinden. We hebben het dan over juni 2020 als de reconstructie van de Diepstraat gereed is. Onderdeel van de evaluatie zijn snelheidsmetingen, onderzoek naar de verkeersstromen en -circulatie in de oude kern van Eijsden. Bijgevoegd de twee presentaties van de infoavond.

Klik HIER voor de presentatie bewonersavond 4 juli 2019
Klik HIER voor de presentatie VVP informatieavond Diepstraat

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here