De gemeenteraad werd afgelopen raadsvergadering enigszins verrast met het plotselinge vertrek van burgemeester Akkermans. Ondanks het feit dat door recente berichtgeving in de krant volgens EML de positie van burgemeester Akkermans onhoudbaar was geworden lag deze beslissing en het moment niet geheel in de lijn der verwachting. Door deze ontwikkeling is het voorstel van EML om zo spoedig mogelijk een interpellatiedebat te organiseren uiteindelijk ingetrokken daar de hoofdrolspeler zijn functie heeft neergelegd.

Na een schorsing was het de oppositie die alsnog die avond een debat wilde voeren over integriteit en de bestuurscultuur in Eijsden – Margraten. Zoals ook aangegeven tijdens de raadsvergadering is EML niet tegen dit debat maar was dit na het vertrek van Akkermans niet het juiste moment. De emoties, het toch enigszins verrassende vertrek van onze burgemeester, gebrek aan gedegen voorbereiding en het feit dat de vergadering geen onafhankelijke voorzitter meer had waren voor ons gegronde redenen om het debat niet op de betreffende avond te voeren.

EML heeft ontzettend veel respect voor de heer Akkermans en zijn genomen beslissing om zijn functie beschikbaar te stellen. Het vergt moed om deze beslissing in het belang van de gemeente te maken. Zoals de heer Akkermans zelf ook aangaf is het ambt groter dan de persoon zelf. De inzet en de wijze waarop de heer Akkermans in Eijsden – Margraten de afgelopen tien jaar heeft gefunctioneerd verdient veel lof en respect.

De komende dagen zal EML zich beraden over hoe nu verder. We hopen op korte termijn zeker het debat te kunnen voeren over integriteit en de bestuurscultuur binnen onze gemeente. Het mag duidelijk zijn dat transparantie juist nu van belang is voor onze gemeente. Daarvoor dient wel de rust en het respect voor ieders mening binnen onze gemeenteraad terug te keren, dit zal een belangrijke opdracht zijn voor de nieuwe (waarnemend) Burgemeester.

Fractie Eijsden – Margraten lokaal

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here