Op donderdag 25 en vrijdag 26 april 2019 ontvingen dertien inwoners van Eijsden-Margraten een lintje van burgemeester Dieudonné Akkermans. Ze werden thuis verrast met de decoratie. Twee personen zijn benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau, één persoon tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en de overige tien tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. “Ik ben er erg trots op dat zoveel mensen zich inzetten voor het verenigingsleven, de gemeenschap en het leven in onze dorpen”, aldus Burgemeester Dieudonné Akkermans.

Ter gelegenheid van de verjaardag van Koning Willem-Alexander vindt jaarlijks de traditionele lintjesregen plaats. Inwoners die zich in Eijsden-Margraten verdienstelijk hebben gemaakt, worden door de burgemeester gedecoreerd. Dit jaar werden de lintjes uitgereikt aan:

1. Prof. dr. J.G. Nijhuis, Gronsveld
Internationale gynaecoloog met passie voor wetenschap, onderwijs en medemens

Prof. dr. J.G. Nijhuis is onderscheiden vanwege zijn grote inzet op wetenschappelijk en maatschappelijk gebied. Op nationaal en internationaal niveau inspireert hij mensen in de gynaecologie, verloskunde en obstetrie. Zijn bekendheid heeft hij te danken aan zijn baanbrekend onderzoek op het terrein van de foetale gedragingen. Hierdoor heeft hij meerdere publicaties op zijn naam staan. In 1993 ontving professor Nijhuis de ‘Snoo van ’t Hoogerhuijs’-onderscheiding voor zijn perinatale onderzoek. Tevens werd hij benoemd tot ‘honorary member of the academic staff’ bij de University of Reading in het Verenigd Koninkrijk.

Professor Nijhuis is actief in diverse commissies en adviesorganen op zijn vakgebied. Zo vertegenwoordigt hij Nederland binnen de ‘Euro-Peristat working group’. Ook initieerde hij de cursussen ‘Managing Obstetric Emergencies & Trauma’ en ‘Foetale bewaking’. Gedurende zijn hele carrière zette prof. dr. Nijhuis zich in voor de kwaliteit en verbetering van de verloskundige zorg. Zowel voor patiënten, alsook voor de wetenschap en het onderwijs.

Prof. dr. J.G. Nijhuis is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

2. Mieke Kirkels, Maastricht
Een (inter)-nationaal bestuurder met passie voor emancipatie, cultuur en liberation

Mevrouw Kirkels is een bestuurlijk en sterk communicatief vaardige vrijwilliger. Al jarenlang zet zij zich in voor het vastleggen en uitdragen van de historie omtrent de bevrijding en de Amerikaanse Begraafplaats in Margraten. Zo was mevrouw Kirkels bestuurlijk actief en verantwoordelijk voor de PR en communicatie bij stichting ‘Akkers van Margraten’. De stichting vertelt verhalen van ooggetuigen die de bevrijding van Europa aan het einde van de Tweede Wereldoorlog meemaakte. Het Oral History project ‘Akkers van Margraten’ was een direct gevolg van het landelijk programma ‘Erfgoed van de Oorlog’, een initiatief vanuit het Ministerie van Volksgezondheid. In het kader van de bevrijding schreef mevrouw Kirkels ook het boek ‘Kinderen van zwarte bevrijders’. Dankzij haar bijdrage aan de transAtlantische samenwerking tussen Nederland en Amerika werden Zuid-Limburg en Margraten in het bijzonder bovendien wereldwijd op de kaart gezet. Naast haar inzet voor historie maakte mevrouw Kirkels zich in het verleden sterk voor de democratiseringsbeweging en vrouwenemancipatie.

Mevrouw Mieke Kirkels is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

3. Bert Salden, Margraten
Echte Limburgse culinaire schrijver en verbinder

De heer Salden is een nationaal en internationaal initiator, organisator en verbinder voor burgers en ondernemers op het gebied van economie en cultuur. Schrijven is zijn grootste passie. Zo schreef hij diverse culinaire boeken over Limburg. Daarvan gingen de opbrengsten altijd naar een goed doel. Tevens treedt hij op als culinair adviseur bij diverse horecagelegenheden en heeft hij zijn eigen ‘Gastvrij Magazine’.

De heer Salden is medeoprichter en bestuurslid van ‘Un Abrazo Para Los Amigos’, een stichting die met name hulpbehoevenden in Argentinië financieel ondersteunt. Daarnaast is hij bestuurslid bij de stichting ‘Vrienden van de kerk van Genhout’. Jaarlijks wordt er door deze stichting een diner georganiseerd waarvan de opbrengst naar het behoud en onderhoud van de kunstverzameling in de kerk gaat. Op journalistiek gebied organiseert de heer Salden al twintig jaar de ‘Euregionale Nacht van de Journalistiek’. Daarbij wisselen journalisten grensoverschrijdende informatie over hun vakgebied uit. Van het Genootschap Freundship was hij de organisator en initiator. Verder is hij als member actief betrokken bij ‘Skål International Limburg’. In het verleden nam de heer Salden ook het initiatief voor het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK), dat nog steeds jaarlijks plaatsvindt. De heer

Bert Salden is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

4. Annie Heijnens-Brauers, Cadier & Keer
Actief vrijwilliger en bestuurslid met liefde voor de medemens, geloof en cultuur

Al meer dan vijfentwintig jaar is mevrouw Heijnens-Brauers bestuurlijk actief bij de Kring Heuvelland van ZijActief. Zij zorgt voor alle videobeelden bij activiteiten, beheert en onderhoud de website en verzorgt workshops over websites. Mevrouw Heijnens is ook bestuurslid van de Politieke scholing (voor vrouwen) in Margraten. Voor de stichting ‘Historische Kring Cadier & Keer’ onderhoudt en beheert zij de website al enige jaren. In de parochie H. Kruisverheffing te Cadier & Keer verzorgt ze de administratie en ondersteunt zij de pastoor en het kerkbestuur. Ook in de muziekwereld is mevrouw Heijnens-Brauers thuis. Zo verzorgt zij het secretariaat van de ‘Club van 100’ bij Fanfare Sint Blasius in Sint Geertruid. Tevens is zij al enkele jaren actief als vrijwilliger bij de Hoeskamer, een stichting waar voor senioren gezellige middagen worden georganiseerd. In het verleden stelde mevrouw Heijnens-Brauers het media-aanbod vast voor Radio TV Mergelland.

5. Jo Lousberg, Margraten
Een bestuurlijk vrijwilliger met liefde voor sport en medemens

Sport is een grote passie voor de heer Lousberg, met name turnen. Zo is hij meer dan vijftig jaar actief bij diverse turnclubs. Hij begon als oprichter, trainer en bestuurslid bij de turn- en acrobatenclub in Simpelveld. Ook was hij daar verantwoordelijk voor de jeugd. Tot op de dag van vandaag is hij bovendien jurylid bij de jaarlijkse turnfeesten. In 1982 was de heer Lousberg tevens medeoprichter van turnclub Juventa in Margraten. Hij is hier vervolgens meerdere jaren voorzitter geweest. Tegenwoordig is de heer Lousberg trainer, websitebeheerder en leider van het jeugdkamp bij de turnclub. Meer dan dertig jaar is hij penningmeester bij het veteranenteam RKVVM Margraten, waar hij ooit begon als spelend lid.

Naast sportieve activiteiten geeft de heer Lousberg lessen elektrotechniek aan asielzoekers en statushouders bij stichting ‘Wereldwijd’. Daar wordt elektronische apparatuur hersteld voor mensen die in hun land van herkomst met behulp van deze apparatuur een nieuwe start kunnen maken.

6. John de Lang, Oost-Maarland
Een bestuurlijk en gelovige schutter

De heer De Lang is meer dan vijftig jaar een bestuurlijke vrijwilliger bij diverse verenigingen in Oost-Maarland. Bij schutterij ‘Sint Sebastianus’ heeft hij diverse functies bekleed. Momenteel is hij penningmeester en vicevoorzitter. Naast zijn bestuurlijke taken is de heer De Lang een actieve vrijwilliger die zich ten dienste stelt om namens de schutterij, bij andere verenigingen uit te helpen. Hij is een toegewijd parochiaan en actief als misdienaar, acoliet en vrijwilliger. Hij heeft een onbaatzuchtige toewijding voor de kerk en de gemeenschap.

Verder is de heer De Lang al meerdere jaren actief bij de carnavalsvereniging ‘De Krubbebieters’, waar hij benoemd is tot erelid. Sinds een jaar is de heer De Lang tevens bestuurslid bij stichting ‘Panneslager’. Deze stichting beheert de oude voetbalkantine en voetbalvelden.

7. Jan Weling, Gronsveld
Een natuurlijke leider met passie voor muziek en historie

Al jaren verricht de heer Weling bestuurlijke vrijwilligersdiensten bij diverse stichtingen, met name in de kernen Gronsveld en Rijckholt. Hij is een bestuurder die de rol van het bestuur en de functie van de verenigingen bewaakt, achter de doelstellingen van iedere vereniging staat en zich inzet om vaak de eeuwenoude tradities in stand te houden en voort te zetten. De heer Weling is vicevoorzitter en coördinator bij stichting ‘Grueles’ te Gronsveld, waar hij historisch onderzoek verrichtte. Tevens is hij bestuurslid en voorzitter bij de Koninklijke Harmonie van Gronsveld. Bij deze harmonie is hij ook lid van de werkgroep fondsenwerving en hij was de organisator van het 175-jarig jubileum. Vanuit zijn rol bij de harmonie is de heer Weling ook actief bij de Limburgse bond van Muziekgezelschappen. Zo nam hij deel aan de commissie Beleidsplan. Als voorzitter is hij actief bij de stichting Gemeenschapshuis Gronsveld. In het verleden was hij bestuurslid bij de stichting ‘Frans en Elisabeth Stump’ en stichting ‘Klokke Roeland’.

8. Wim de Jong, Eijsden
Een veelzijdige bestuurder met hart voor zorg en welzijn

De heer De Jong kenmerkt zich als een bestuurlijke vrijwilliger op het gebied van zorg en welzijn. Hij zet zich al geruime tijd in als secretaris bij de ‘Lionsclub Eijsden Mergelland’. Daarnaast is hij vicevoorzitter bij stichting ‘Lions Jeugduitwisseling’. Op sportief gebied is de heer De Jong actief bij sportvereniging ‘SVME’ als secretaris, elftalleider en clubscheidsrechter. In het bedrijfsleven komt de heer De Jong op voor de medemens. Momenteel is hij voorzitter van de geschillenbeslechtingscommissie van de Maastrichtse Toeleveringsbedrijven bij de gemeente Maastricht. In het verleden was hij actief als penningmeester bij de basisschool in Mesch en vicevoorzitter van zorgcentrum ‘De Bron’ in Eijsden.

9. Jos Senden, Mheer
Man met hart voor traditie en dialect

De heer Senden is een actieve vrijwilliger met diverse langdurige bestuurlijke functies op het gebied van muziek en cultuur. Hij is al vele jaren actief bij schutterij ‘Sint Sebastianus’ te Mheer met als taakvelden evenementen, PR en websitebeheer. Bij carnavalsvereniging ‘De Sjravelerre’ is de heer Senden voorzitter. Elk jaar organiseert hij de planning en coördinatie van vele carnavalsactiviteiten. Als redactielid van dorpsblad ‘De Klabatter’ schreef hij columns, vaak in het dialect, over de plaatselijke tradities en het lokale leven. Vanuit zijn voorliefde voor geschiedenis is hij vrijwilliger bij stichting Heemkunde Mheer. Naast de genoemde activiteiten wordt de heer Senden regelmatig gevraagd om teksten te schrijven voor optredens en treedt hij regelmatig zelf op.

10. Frans Roebroeks, Sint Geertruid
Passie voor historie en heemkunde

De heer Roebroeks heeft een passie voor historie en heemkunde en is al vele jaren bestuurlijk actief binnen diverse verenigingen. Hij is medeoprichter en voorzitter van ‘Heemkundevereniging Sint Geertruid’ en is medeauteur van het jubileumboek van deze vereniging. Tevens is de heer Roebroeks medeoprichter en voorzitter van de Overkoepelende Heemkundevereniging ‘Samenwerkende Heemkunde Organisaties Margraten’. Daarnaast organiseert hij historische wandel- en fietstochten. Jaarlijks vindt de ‘Open Monumentendag’ plaats, waar de heer Roebroeks een grote verantwoordelijkheid voor heeft. Op het gebied van cultuur en geschiedenis is hij secretaris, website- en social mediabeheerder bij stichting ‘Adoptiegraven Margraten’. In het verleden was de heer Roebroeks secretaris bij de stichting ‘Akkers van Margraten’.

11. John van Gennip, Eijsden
Een stille kracht achter de schermen

De heer Van Gennip is een vrijwilliger in hart en nieren. Zijn vele vrijwilligerswerkzaamheden voert hij al langere tijd uit bij diverse verenigingen op het gebied van zorg, muziek, sport en cultuur. Als vrijwilliger van de supportersvereniging van de Koninklijke Oude Harmonie Eijsden is de heer Van Gennip betrokken bij de organisatie en uitvoering van de maandelijkse activiteit. Vanuit de harmonie ontstond de stichting ‘Oud Papier Eijsden’. Daarmee haalt hij elke maand oud papier op. De heer Van Gennip is een fervent wandelaar en sinds enkele jaren actief in de functie van voorzitter bij wandelvereniging ‘De Leren Tram’. Op het gebied van zorg is de heer Van Gennip secretaris bij de EHBO vereniging Eijsden. Ook is hij actief bij het zorgcentrum ‘De Bron’. Naast de bovengenoemde activiteiten zet de heer Van Gennip zich in als verkeersregelaar en vrijwilliger voor de carnavalsvereniging, kersstal Breust en Jonkheid Breust.

12. Ria Dassen-Schevers, Gronsveld
De zorgzame en bestuurlijk vrijwilliger met liefde voor de medemens

Mevrouw Dassen-Schevers is een bestuurlijke en actieve vrijwilliger die zich al meer dan dertig jaar inzet voor de zorg van ouderen en hulpbehoevenden. Bij ZijActief Limburg en Gronsveld is zij al vele jaren bestuurslid en voorzitter. Jarenlang was zij tevens bestuurslid bij de Limburgse Vrouwenbond en het Programma Politieke Scholing in Gronsveld. Ter ere van het 75-jarige jubileum van de vrouwenbond heeft mevrouw Dassen-Schevers een modeshow opgezet waarmee zij 700 dames op de been bracht. Deze modeshow vindt nu jaarlijks plaats. In het verleden organiseerde mevrouw DassenSchevers ook de ‘Dag van de Alleengaande’. Bij de ‘Zonnebloem’ is deze mevrouw één van de actieve vrijwilligers die zorgt voor activiteiten voor de ouderen. Enkele jaren geleden was zij de medeoprichtster van de ‘Hoeskamer’ in Rijckholt. Hier is zij momenteel twee dagen per week aanwezig. Daar regelt zij de planning en activiteiten.

13. Peter Meertens, Margraten
De sportieve bestuurder met passie voor sport en tradities

De heer Meertens staat bekend om zijn grote passie voor de voetbalsport. Hij is al meer dan vijfentwintig jaar actief betrokken bij RKVVM Margraten in diverse bestuurlijke en vrijwillige functies. De heer Meertens is al jaren een onbezoldigd trainer en coach van diverse elftallen. Hij houdt zich intensief bezig met de jeugd. Verder is de heer Meertens actief binnen diverse comités binnen de voetbalvereniging. Hij is organisator van het jaarlijks toernooi omtrent de ‘Sjef Meertens bokaal’. Vanuit zijn bestuursfunctie bij RKVVM is hij tevens betrokken als bestuurslid bij de jeugdcommissie. Daarnaast is de heer Meertens betrokken bij de Heuvelland vierdaagse. Hij regelt de planning en bezetting van de vrijwilligers van de voetbalclub die de rustpunten van deze wandeltocht bemensen. Naast zijn sportieve activiteiten is de heer Meertens een man van tradities. Hij is al jaren bestuurlijk actief bij de stichting Mei-den planten in Margraten.

3 REACTIES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here