Beste mede-inwoners van de gemeente Eijsden-Margraten,

De burgemeester is inmiddels opgestapt maar het probleem is daarmee bij lange na niet weg. De CDA’ers maken namelijk nog steeds eenzijdig de dienst uit in Eijsden-Margraten. Op de propagandapagina van het CDA in de Etalage van vorige week spreken ze van de “schreeuwende oppositie”, van ‘n “hetze” en “met modder gooien” Hun afsluitende zin: “met respect voor elkaar en ieders mening” staat hier volledig haaks op. Daaronder: “Heeft u een vraag of een opmerking, laat het ons weten”, helaas zonder vermelding van een contactadres.

Als Fractie Janssen-Rutten bereiken ons al lang veel berichten van mensen die al vele jaren niet gehoord worden. Reden? Ze zijn geen “vriend” van het CDA. Inmiddels lijkt EML aan de CDA-vriendenclub te zijn toegevoegd.

Een willekeurige – onvolledige – lijst met door ons gesignaleerde zaken:
* De ene voetbalclub voelt zich zwaar benadeeld ten opzichte van de andere (met CDA’ers in bestuur).
* Milieugroeperingen werken zich uit de naad voor onze omgeving zonder een kans te maken gehoord, laat staan serieus genomen te worden. Het CDA ontkent simpelweg alle milieuproblemen.
* Vergunningen die overtreden worden moeten door de lokale overheid worden ingetrokken; als je een goede bekende bent van een wethouder wordt het overtredene gedoogd en vaak gelegaliseerd.
* Omdat de ‘gewone’ winkels maandenlang niet open mochten, verkocht de supermarkt plotseling ‘hun’ artikelen. De gangen werden/worden volgestouwd met deze artikelen, waardoor de anderhalve m-afstand niet gehaald wordt. Regels worden overtreden, maar van handhaving geen spoor. Waarom niet? De ‘gewone’ winkeliers missen intussen veel inkomsten.
* In Termaar wordt onverwacht en onverantwoord een markante boom langs de weg gekortwiekt. Een zoektocht naar de schuldige in de gemeente levert geen antwoord op.
* De energietransitie wordt zonder de hoogst noodzakelijke inbreng van de inwoners op de rails gezet, maar zij moeten er vervolgens wel voor gaan betalen. Het CDA vindt participatie hinderlijk.
* In Vroelen – Noorbeek wordt niet ingegrepen als een hobby-wijnbouwer vele bomen en andere landschapselementen met de grond gelijk maakt. Wie heeft het hier voor het zeggen?
* Inwoners ontvangen op hun brieven slechts een registratienummer, maar horen daarna maandenlang niets – en nog vaker helemaal niets – meer. Brief ongewenst?!
* Handhaving lijkt wel opdracht te krijgen om weg te kijken en niet te verbaliseren. Voorbeelden: rond Garage Meertens in Gronsveld en de oude kern in Eijsden.
* Op de Mescherheide verschijnt een dure uitzichttoren, “speeltje” van voormalig CDA-wethouder Opreij en gemaakt door …
* Ook vanuit de ambtelijke organisatie bereiken ons berichten dat er veel mis is in “het Huis van de Burger”; vaak CDA gerelateerde problemen.
* CDA Wethouder Custers zegt letterlijk: “Ik heb niets met burgerparticipatie” en laat mensen vervolgens op zijn dichte deur kloppen.
* Eckelraadse Vrouwen Actief (EVA) maakte samen met inwoners een mooi Manifest met ideeën om burgerparticipatie eindelijk toe te passen, maar dit verdwijnt in een diepe lade.
* Dit gebeurt ook met de ideeën van de groep Burgerkracht uit Eijsden die pleit voor een andere, eerlijkere, vorm van democratie, bijvoorbeeld d.m.v. een Burgerraad. Meedoen van burgers is ongewenst, zo lijkt het.
* In Sint Geertruid wordt opvallend veel “aan de weg getimmerd”: nieuwe bestrating, nieuw uitbreidingsgebied, nieuw dorpsplein / parkeerruimte, verduurzaamde fanfarezaal.
* De accommodatie van de Oranje Boys, de al jaren niet meer bestaande voetbalclub o.l.v. voorzitter en CDA wethouder Jacobs, wordt maar niet verkocht door de gemeente. De Huiskamer en nog enkele verenigingen vinden er onderdak, waardoor de horeca-ondernemers in de kernen Oost en Maarland het nakijken hebben.
* De voertuigen van agrariërs (bevriende CDA’ers) wordt niets in de – holle – weg gelegd: ze mogen alsmaar breder worden, rijden de wegen kapot zonder boete-oplegging en deze worden op kosten van U door de gemeente al snel gerepareerd.
* In de Stiegel in Eijsden wordt zonder de inwoners erin te betrekken plotseling – zonder onderbouwing naar nut en noodzaak ervan – een dure parkeerruimte aangelegd voor de horeca-ondernemers aan de Maas. Terwijl er op korte afstand nog 3 lege parkeerruimten voorhanden zijn. Ook hier ervaren de omwonenden de dichte deur van CDA wethouder Custers.
* Bewoners van Nieuw Poelveld onderhouden zelf – ook om gemeenschapsgevoel op te bouwen – het grasveld in hun wijkje, maar ervaren slechts tegenwerking in onze CDA/EML gemeente. Dankzij een enkele doorzetter is het goedgekomen, al werd hij voor gek versleten dat hij zich zo “door de gemeente liet besodemieteren”.
* Bruisterbosch vecht al jaren tegen het gemeentebestuur voor een veilige – doorgaande – weg in het dorp. Hun wapens zijn deskundigheid, redelijkheid, doorzettingsvermogen. Tot pilot verheven, maar de agrariërs zullen ook hier aan het langste eind trekken als het aan de CDA-wethouder ligt.
* De steenvlakte voor het “Huis van de Burger” is bepaald niet wat de inwoners van Margraten voor ogen hadden toen zij het Bestuurscentrum in hun dorp mochten krijgen. De gezelligheid is verdwenen en een insectenhotel moet nu voor levendigheid zorgen.
* Tenslotte: EML en CDA ten voeten uit in het NRC artikel van 29-4-2021 “Vervuilers omringen grensdorp Eijsden – wie doet er wat aan?” De fractievoorzitters van CDA en EML wordt om hun mening gevraagd. Erwin Debie over het Belgisch nachtelijk vliegverkeer in ons luchtruim: “He rijk is gesprekspartner van België” en John Nelissen over de vervuilende A2: “De weg is belangrijk voor de economie”. Alsof daarmee de verantwoordelijkheid van een volksvertegenwoordiger ophoudt!

De hoogste tijd voor een debat over de bestuurscultuur in onze gemeente met als thema:
Democratie, Integriteit en Dualisme.

Reageren? Graag! Mede namens de steunfractie,

mariajanssen-rutten@eijsden-margraten.nl of 06-50978855

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here