Koninklijke onderscheidingen in Eijsden-Margraten

Op maandag 26 april 2021 ontvingen 10 inwoners van Eijsden-Margraten een Koninklijke onderscheiding. De onderscheidingen werden dit jaar uitgereikt aan inwoners die zich als vrijwilliger inzetten voor sport, muziek, zorg en cultuur. “In deze coronatijd realiseren we ons nog eens extra wat het belang is van ons verenigingsleven en onze hechte gemeenschap.

De mensen die een Koninklijke onderscheiding ontvangen, zetten zich hier vol overgave voor in. Met trots heb ik dit jaar 10 inwoners deze bijzondere onderscheiding mogen overhandigen”, aldus locoburgemeester Jos Custers.

Ter gelegenheid van de verjaardag van Koning Willem-Alexander vindt jaarlijks de traditionele lintjes-regen plaats. Inwoners die zich in Eijsden-Margraten verdienstelijk hebben gemaakt worden gedecoreerd. Dit jaar werden de lintjes uitgereikt aan:

1. De heer N.H.L. (Nico) Halders, Gronsveld

‘Een bestuurlijk vrijwilliger met hart voor muziek’
De heer Halders is meer dan 40 jaar vrijwilliger in diverse bestuurlijke functies bij de Koninklijke Oude harmonie Gronsveld. In de functie van penningmeester is de heer Halders toegetreden tot het Bestuur van de harmonie. Naast zijn reguliere taken als penningmeester, zorgt hij voor extra inkomsten door het genereren van sponsorgelden bij andere verenigingen, maar ook bij diverse subsidiefondsen. Daarnaast is de heer Halders, lid van het Dagelijks bestuur van de vereniging. Zij dragen zorg voor het verenigingsbeleid, in muzikale, organisatorische en sociale zin. Door zijn grote muzikale kennis over blaas- en slaginstrumenten is hij nog voorzitter van de Instrumenten- en Uniformen commissie. Gedurende de carnavalsperiode is de heer Halders actief bij de Zaate Hermenie. In het verleden was hij actief bij muziekgezelschap ‘The Boppers’. Samen met de voorzitter en secretaris vormt de heer Halders het bestuurlijke hart van de vereniging.

De heer N.H.L. Halders is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

2. De heer J.L.I. (Jef) Henquet, Eijsden

‘Een veelzijdig bestuurder met passie voor sport, zorg en cultuur’
De heer Henquet is een veelzijdige bestuurder op het gebied van sport, zorg en cultuur bij diverse verenigingen. Momenteel is de heer Henquet al meerdere jaren actief als secretaris bij TC Wielerclub Eijsden. Daarnaast is hij betrokken bij het nieuwe beleid van de privacywet en organiseert hij jaarlijks de seizoenafsluiting, feestavond en andere clubevenementen. Verder is hij vrijwilliger bij veel wielerevents in onze gemeente, zoals de Amstel Gold Race en Volta Limburg Classic. In het verlengde van de wielersport is de heer Henquet enkele jaren geleden gestart als buddy bij de Koraalgroep. Bij de Koraalgroep werd gestart met het Equipe Mont Ventoux project. Het doel van dit initiatief is om mensen met een handicap binnen zes maanden klaar te stomen voor het beklimmen van de Mont Ventoux. De heer Henquet geeft gehandicapten tips en trucs waarmee ze hun fietsvaardigheden kunnen verbeteren, zodat ze klaar zijn om de Mont Ventoux te beklimmen. De heer Henquet is een man van tradities op het gebied van cultuur. Hij is al vijfentwintig jaar betrokken bij het Processiecomité Breust-Eijsden, waar hij als taak heeft, kinderen te begeleiden vooraf en tijdens de Bronk. Zo gaat hij naar basisscholen om het verhaal achter de Bronk te vertellen en de kinderen mee te nemen in de tradities van onze gemeente. Als secretaris is de heer Henquet leider van de perswagen voor de Stichting Oud Papier Eijsden. De stichting haalt papier op, waarvan de opbrengst grotendeels gaat naar ontwikkelingsprojecten, zoals Mama Alice en stichting Wereldwijd. Als vrijwilliger is de heer Henquet sinds enkele jaren penningmeester en kartrekker van de Bewonerscommissie te Eijsden. In het verleden was hij trainer en jeugdleider bij voetbalvereniging Eijsden.

De heer J.L.I. Henquet is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

3. Mevrouw M. (Marleen) Schreurs-Gielen, Eijsden

‘Vrijwilliger met liefde voor zorg en medemens’
Mevrouw Schreurs – Gielen is al meer dan dertig jaar actief in diverse functies bij het Landelijke Rode Kruis, afdeling Eijsden – Margraten. Ze heeft meerdere opleidingen en cursussen gevolgd voor instructeur en opleider EHBO en reanimatie. Al vele jaren is zij actief als vrijwillige instructeur en opleider. Zij is met name verantwoordelijk voor de lesstof, diploma’s en is eindverantwoordelijk voor alle materialen. Ook geeft zij reanimatielessen door het hele land. Mevrouw Schreurs – Gielen is als vrijwilliger van de EHBO actief bij veel evenementen in de gemeente Eijsden – Margraten en daarbuiten. Zij vervult ook de functie als vertrouwenspersoon binnen het Rode Kruis, waar zij de mensen een luisterend oor biedt, maar ook doorverwijst naar professionele hulpverlening. In het verleden was mevrouw Schreurs – Gielen helper bij geneeskundige projecten, zoals Welfare en vakantiekampen. In 1993 en 1995 was zij vrijwilliger bij de watersnoodramp in Limburg. Zij was ook actief bij Vrienden van het Rode Kruis met als doel geld inzamelen voor het Nederlandse Rode Kruis bij grote evenementen. Ook was mevrouw Schreurs – Gielen actief bij de Giro Jeugd beweging als medisch begeleider tijdens het jeugdkamp en was zij meerdere jaren actief als nachtwacht bij Dierenvriend.

Mevrouw M. Schreurs – Gielen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

4. De heer J.H. (Jan) Vervoort, Eijsden

‘Een bestuurlijk vrijwilliger op het gebied van cultuur, veiligheid, zorg en geloof’
De heer Vervoort is al meer dan vijfentwintig jaar bestuurlijk actief bij diverse verenigingen. Hij is al meerdere jaren actief bij de Koninklijke Oude Harmonie te Eijsden. Hij heeft diverse functies bekleed, zoals algemeen bestuurslid, voorzitter en adviseur. Ook was hij algemeen bestuurslid van de evenementen- en sponsorcommissie. De heer Vervoort heeft in die tijd zorg gedragen voor nieuwe sponsoren en het onderhouden van contacten hiervan. Gedurende vier jaar, in een zeer hectische tijd, was hij voorzitter. Hij heeft onder andere een nieuw verenigingsbeleid opgesteld en geïmplementeerd. Momenteel is hij adviseur van het bestuur door zijn jarenlange expertise. Verder adviseert de heer Vervoort het bestuur over brandpreventie. Sinds enkele jaren is de heer Vervoort bestuurslid bij de Stichting Un Abrazo Para Los Amigos. De heer Vervoort is actief in de fondsenwerving. In het Heuvelland zijn 100 collectebussen geplaatst, waar hij verantwoordelijk voor is. Een andere belangrijke taak binnen deze stichting zijn de public relations werkzaamheden. In zijn liefde voor muziek en geloof is de heer Vervoort penningmeester bij het Zangkoor St. Pancratius Mesch. Hier draagt hij zorg voor de contributies en alle andere financiële zaken. Zorgen voor de medemens is een karaktereigenschap van de heer Vervoort. Hij is mantelzorger en verricht diverse klussen in en rondom huis, maar regelt ook de financiële aangelegenheden. Indien nodig gaat hij als begeleider mee naar artsen. In het verleden was de heer Vervoort vele jaren actief bij de vrijwillige brandweer in Eijsden – Margraten.

De heer J.H. Vervoort is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

5. De heer P.P.J.S. (Philip) Gorissen, Gronsveld

‘Bestuurder met passie voor sport en cultuur’
De heer Gorissen is al meerdere jaren bestuurlijk actief op het gebied van sport en cultuur. Hij is al meer dan vijftien jaar actief in de functie van penningmeester bij Sportclub Gronsveld. Voorheen was hij meerdere jaren secretaris bij de afdeling jeugd en tevens jeugdleider. Samen met de overige bestuursleden is het fundament van de sportclub weer opgebouwd met veel nieuwe leden en een financieel gezonde positie. Op het gebied van traditie en cultuur is de heer Gorissen al van jongs af aan betrokken bij de Schutterij Gronsveld in diverse functies. In november 2019 is hij verkozen tot Majoor van de schutterij. Dit is de hoogste rang binnen de schutterij. Bij het vierhonderdjarig jubileum was hij betrokken als penningmeester. Het was een grootst jubileumfeest met als thema’s ontvangen, koesteren en doorgeven van het cultureel erfgoed. Momenteel is de heer Gorissen ambassadeur en sponsor van carnavalsvereniging de Zweitlanceers. In het verleden was hij voorzitter en bestuurslid van deze carnavalsvereniging. In die periode was hij ook medeorganisator van het Euregionale Prinsentreffen waaraan zestig carnavalsverenigingen deelnemen. Dit event vindt nog jaarlijks plaats.

De heer P.P.J.S Gorissen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

6. De heer M.G.J. (Math) Wolfs, Gronsveld

‘De sportieve bestuurder’
De heer Wolfs is al meer dan veertig jaar actief bij Sportclub Gronsveld. Hij heeft diverse functies bekleed. Ooit begon hij als spelend lid. Op jonge leeftijd werd hij leider van het 1ste en 3de elftal. Hij was altijd aanwezig bij wedstrijden en trainingen. Ook droeg hij zorg voor de trainingsmaterialen en het invullen van de wedstrijdformulieren. Enkele jaren na zijn pensioen is de heer Wolfs toegetreden tot het bestuur. Samen met zijn medebestuursleden hebben ze de sportclub nieuw leven ingeblazen. De heer Wolfs is aanspreekpunt van de Sportclub Gronsveld, aangezien er nog geen voorzitter is. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het gehele sportcomplex op het gebied van onderhoud en andere facilitaire taken. De heer Wolfs heeft veel compassie met de jeugd en is nog steeds leider van het meisjesteam. De heer Wolfs is ook gastouder bij basisschool Tangram te Eijsden. Hier is hij wekelijks aanwezig voor de opvang van de kinderen.

De heer M.G.J. Wolfs is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

7. Mevrouw E.M.P. (Elise) Gorissen-Roebroeks, Gronsveld

‘Levenslang actief vanuit liefde voor zorg en medemens’
Mevrouw Gorissen – Roebroeks is al vele jaren actief betrokken als vrijwilliger bij diverse verenigingen, met name in de kern Gronsveld – Eijsden. Zij toont een grote maatschappelijke inzet met haar passie voor zorg en medemens. Zij is al meer dan twintig jaar actief bij Zij-Actief, afdeling Gronsveld – Eijsden als penningmeester. Naast haar reguliere taken als penningmeester, onderhoudt zij ook de contacten met de sponsoren. Daarnaast is zij actief bij de organisatie van diverse activiteiten.

Mevrouw Gorissen – Roebroeks is al vele jaren een actieve vrijwilliger bij Sportclub Gronsveld. Haar vrijwilligerswerkzaamheden liggen met name bij de taken in de facilitaire richting, ook hier is ze actief bij de vele activiteiten met de jeugd. Ook besteedt mevrouw Gorissen – Roebroeks veel tijd aan mantel- zorg voor de eenzame ouderen in de kernen Gronsveld en Rijckholt. Zij organiseert diverse uitstapjes en activiteiten voor deze ouderen. Mevrouw Gorissen – Roebroeks is een vrijwilliger in hart en nieren op het gebied van zorg en de medemens.

Mevrouw E.M.P Gorissen – Roebroeks is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

8. De heer G.L.M. (Gerard) Segers, Gronsveld

‘Passie voor heemkunde, traditie en geloof’
De heer Segers is al meer dan veertig jaar een bestuurlijk vrijwilliger bij diverse verenigingen op het gebied van cultuur, historie en geloof. De heer Segers is oprichter en mede-initiator van de heemkundevereniging Stichting Grueles in Gronsveld. Hij is actief in de functie van secretaris en is lid van het dagelijks bestuur. De heer Segers is een lopend informatiecentrum. Enkele projecten die uitgevoerd zijn door Grueles: waterput bij de Torenmolen herstellen en grafstenen van Bronkhorst redden. Naast deze werkzaamheden is hij sinds het begin van de oprichting redactielid en vormgever van het periodiek tijdschrift. Op het gebied van geloof is de heer Segers actief als penningmeester bij het kerkbestuur van de Sint Martinusparochie te Gronsveld. Daarnaast is hij ook technisch beheerder van het gebouw. De heer Segers is vanuit zijn werk als accountant ook zeer betrokken bij de minderbedeelden in onze gemeente. Hij vult regelmatig belasting- en overige papieren in voor deze doelgroep, geheel kosteloos. Traditiegetrouw organiseert hij al jaren als vrijwilliger het jaarlijkse uitstapje van de oud-scouting leden Sint Maarten. In het verleden was de heer Segers actief in diverse functies bij Schutterij Sint Sebastianus te Gronsveld.

De heer G.L.M. Segers is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

9. De heer E.L.M. (Gilles) Thewissen, Mesch

‘De stille kracht met hart voor cultuur, traditie en geloof’
De heer Thewissen is al vele jaren een actieve vrijwilliger bij diverse verenigingen in de kern Mesch. Hij is een stille kracht, die niet graag op de voorgrond acteert, maar wel voor iedereen klaarstaat. Hij is al vele jaren actief bij de Stichting Limburgs Landmarkt in Mesch, die jaarlijks plaatsvindt en duizenden bezoekers heeft. De organisatie is het hele jaar actief om deze markt goed te organiseren. Op het gebied van geloof is de heer Thewissen actief als vrijwilliger bij de Parochie St. Pancratius in Mesch. Hij onderhoudt samen met een klussenteam het kerkhof. Ook de grotere klussen, zoals verfwerk en restauratiewerkzaamheden, worden onder zijn leiding uitgevoerd. Sinds enkele jaren is de heer Thewissen actief als bestuurslid bij de Huiskamer in Mesch en helpt hij ouderen daar waar dat nodig is. Samen met een groep vrijwilligers verzamelt de heer Thewissen zwerfvuil, zodat de gemeenteambtenaren dit op een centrale plek kunnen ophalen. Dit is een mooi voorbeeld van burgerparticipatie. Verder was hij betrokken in diverse functies bij Visclub La Truite. Hier is hij momenteel nog steeds actief als vrijwilliger.

De heer E.L.M. Thewissen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

10. De heer J.H. (Jo) Decker, Cadier & Keer

Levenslang bestuurlijk actief voor natuur, cultuur en muziek

De heer Decker is al vele jaren actief als bestuurlijk vrijwilliger bij diverse verenigingen. Hij is lid geworden bij de Vereniging tot Natuurbehoud Cadier & Keer. Na zijn eerste schoonmaakactie is hij gevraagd en gekozen als bestuurslid. Hij voert deze functie met veel passie, inzet en aanwezigheid uit. Naast deze bestuurlijke functie is hij actief bij diverse werkgroepen binnen deze stichting. Als beheerder geeft hij wekelijks informatiesessies over de natuur aan diverse doelgroepen. Hij is een verbindende factor op verschillende gebieden tussen de mede natuurvrienden en verenigingen. Eén van de doelen van de heer Decker is het in stand houden van tradities. Hij is meerdere jaren actief als vrijwilliger van het broederschap St. Blasius te Cadier & Keer. Hier is hij actief als coördinator van de werkgroep ‘onderhoud flambouwen’. Voor de wekelijkse Heilige Missen zorgt hij dat alles vooraf klaar staat. Op sportief gebied is hij al vele jaren vrijwilliger bij Jeu de Boulesclub ’t Vendel. Hij onderhoudt de speelbanen en is medeorganisator van de jaarlijkse afsluiting van het seizoen. In het verleden was de heer Decker betrokken in diverse bestuurlijke functies bij de Koninklijke Harmonie van Heer.

De heer J.H. Decker is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

86 REACTIES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here