Op woensdag 8 juli 2020 ontving de heer Karel Leunissen uit Eijsden een Koninklijke onderscheiding van burgemeester Dieudonné Akkermans. De heer Leunissen werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. “Een internationale bestuurder met passie voor gezondheidszorg, onderwijs, onderzoek, politiek en de geloofsgemeenschap”, aldus een trotse burgemeester Dieudonné Akkermans.

Prof. dr. Leunissen is onderscheiden vanwege zijn grote maatschappelijke betrokkenheid, zowel op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Door de jaren heen bekleedde hij vele bestuurlijke en adviserende functies.

Wetenschap en onderzoek
Prof. dr. Leunissen is sinds de jaren tachtig actief als internist-nefroloog bij het academisch ziekenhuis, UMC+, in Maastricht en docent/hoogleraar bij Maastricht University. Hij was betrokken bij de opzet van een niertransplantatieprogramma en de verdere academisering van de afdeling Interne geneeskunde van het ziekenhuis. Gedurende vele jaren was de heer Leunissen tevens voorzitter van de vereniging Dialyse Genootschap Nederland en de Nederlandse vereniging voor Nefrologie.

De heer Leunissen vervulde een belangrijke taak bij de ontwikkeling van het multidisciplinaire kwaliteitssysteem voor de dialysebehandeling in Nederland. Daarnaast verrichtte hij onderzoek bij het Instituto di Recerche Farmacologiche Mario Negri in Italië in samenwerking met de universiteit in Maastricht. Ook is de heer Leunissen medeoprichter van het Hans Mak instituut.

Bijzonder vermeldenswaardig zijn de activiteiten van de heer Leunissen als vicedecaan en portefeuillehouder onderwijs van de (destijdse) Faculteit der Geneeskunde en directeur Stafdirectoraat Zorg en Leren. Ook was hij actief als mentor en voorzitter bij de carrièrebegeleiding van vrouwelijke specialisten. De heer Leunissen schreef meer dan 200 wetenschappelijke publicaties en diverse hoofdstukken van boeken, zowel nationaal als internationaal. Verder gaf hij lezingen tijdens internationale congres-
sen.

Politiek
Naast zijn bestuurlijke activiteiten op het gebied van zorg en onderwijs maakte de heer Leunissen zich ook verdienstelijk in de politiek. Zo was hij gemeenteraadslid in Eijsden. Ook was hij lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer der Staten Generaal met de portefeuilles VWS, immigratie en asielzaken, onderwijs. De heer Leunissen was gedurende vijf jaar lid van het Benelux Parlement en tevens ook vijf jaar actief als lid van het Algemeen Bestuur CDA Nationaal en voorzitter van het CDA-Limburg.

Geloof

De heer Leunissen is daarnaast nog actief als lector bij de Parochie Maria Tenhemelopneming Mariadorp te Eijsden.

2 REACTIES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here