Op dinsdag 14 juli heeft de raad unaniem ingestemd met het strategisch actieplan Middengebied en het budget om de samenwerking met andere gemeenten in het Middengebied verder vorm en inhoud te geven. Net als de andere gemeenten stelt Eijsden-Margraten voor drie jaar (2020-2022) €3,- per inwoner beschikbaar.

Het Middengebied: de groene long van Zuid-Limburg
Tussen de stedelijke gebieden Heerlen, Maastricht, Sittard-Geleen (Tripool) en de grenzen met België en Duitsland ligt de groene long van Zuid-Limburg, ook wel het Middengebied genoemd. Een bijzonder gebied met rivieren en beekdalen, unieke vergezichten, rust, stilte en schone lucht. Maar ook een gebied waar mensen wonen en werken in kleine steden, dorpen en gehuchten. Eijsden-Margraten is één van de negen samenwerkende gemeenten in het Middengebied.

Elkaar versterken door samenwerking
Het Strategisch Actieplan Middengebied Zuid-Limburg, opgesteld door Prof. Dr. Luc Soete, gaat in op de beleidsuitdagingen voor de gemeenten in dit gebied. Meer dan ooit is een goede samenwerking tussen gemeenten belangrijk en ligt de uitdaging in het vinden van een elkaar versterkend beleid. Het strategisch actieplan Middengebied overstijgt de beleidsmogelijkheden van iedere aparte Zuid-Limburgse gemeente. Op het gebied van Energietransitie en Duurzaamheid, Gezondheid, Natuur- en Omgevingsinclusieve Landbouw en Landschapsbeheer, Ondernemerschap en een Saamhorige Regio werken de gemeenten in het Middengebied samen, waarbij rekening wordt gehouden met de ontwikkelingen in de stedelijke gebieden, in het gebied zelf en in de Euregio.

Uitvoeringsprogramma
In een uitvoeringsprogramma zijn de speerpunten van het strategisch actieplan verder uitgewerkt met activiteiten en projecten in vier programma’s die op korte en middellange termijn, met een doorkijk tot 2035, uitgevoerd worden: Landschap en landbouw; Duurzaamheid; Toerisme van de Toekomst en Vitale Samenleving. Het strategisch actieplan en het uitvoeringsprogramma bieden overheid, ondernemende inwoners, ondernemers, onderwijs, onderzoeksinstellingen en maatschappelijke partners een resultaatgerichte grondslag om zaken daadwerkelijk te realiseren met projecten en activiteiten.

Meer informatie
Komende tijd geven wij u via onze media meer informatie over de concrete invulling, voortgang en resultaten van de samenwerking in het Middengebied en Zuid-Limburg. Heeft u vragen of ideeën, neem dan contact op met Hans Sanders via hanssanders@eijsden-margraten.nl of het algemene telefoonnummer 14 043.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here