Op 29 juni presenteerde het college van burgemeester en wethouders de jaarrekening over 2019 aan de gemeenteraad. In 2019 heeft Eijsden-Margraten, conform het oordeel van de accountant, rechtmatig € 1,2 miljoen meer uitgegeven dan begroot. De totale begroting had een omvang van € 52,7 miljoen.

Kostenstijging
Het tekort ontstond voornamelijk door de landelijke ontwikkeling van forse kostenstijgingen op het gebied van zorg, met name jeugdzorg, en WMO. Om hier grip op te krijgen, is in 2019 een business controller aangetrokken. Zo wordt meer inzicht verkregen in de risico’s en impact van de gemaakte
beleidskeuzes. Het tekort op de jaarrekening van € 1,2 miljoen wordt gedekt uit de algemene reserve die in totaal afneemt tot € 7,4 miljoen.

Solide toekomst
Op dit moment is de financiële weerstand van de gemeente nog uitstekend. Echter, door de onttrekking van het negatieve resultaat in 2019 en met het oog op de toekomst is de verwachting dat – als er niet wordt ingegrepen én doorgepakt – de algemene reserve onder de door de raad vastgestelde norm zakt. Op basis van de benodigde weerstandscapaciteit is dit € 3 miljoen. Het
college en de raad dienen daarom met lef en daadkracht over te gaan tot fundamentele keuzes om de kwaliteit van leven in Eijsden-Margraten ook in de toekomst te behouden. Het is dan ook de opgave van het college om dit samen met de raad voor de begroting 2021-2024 op te pakken.
 
Lees op www.eijsden-margraten.nl > ‘Nieuws’ het volledige artikel verder over de hoogtepunten en ontwikkelingen in 2019.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here