Tien jaar geleden (in 2010) boden een groep betrokken burgers aan het gemeentebestuur en de inwoners van de toen nog zelfstandige gemeente Eijsden een exemplaar aan van „Visie Eijsden 2020“. Een burgerinitiatief waarbij blijk van betrokkenheid werd gegeven door te bedenken hoe volgens hen hùn dorp er in 2020 uit zou kunnen zien. Met het accent op leefbaarheid, duurzaamheid, maar vooral … menselijkheid. Terugkijkend naar wat 11 jaar later is uitgekomen van die wensdromen blijkt de uitkomst niet hoopgevend. Sterker nog, er is nauwelijks iets veranderd. Het is ook niet eenvoudig om als burger in deze gemeente mee te denken, mee te doen, dus te participeren.

Er is grote behoefte aan bestuurlijke en democratische vernieuwing. De groei van populisme is mede het gevolg van het zich niet langer betrokken voelen van grote groepen mensen bij bestuurlijke besluiten. Een onafhankelijke door loting samengestelde burgerraad, zou een mogelijkheid kunnen zijn om participatie tot het hoogste niveau te brengen! Daarover wilden wij het hebben! Een burgerraad is een onafhankelijke, steekproefsgewijs en via loting samengestelde groep burgers die met regelmaat bij elkaar komen om zich in een onderwerp te verdiepen experts te horen en te discussiëren over de eventuele aanpak. De aanbevelingen van deze burgers gaan uiteindelijk naar de verkozen gemeenteraad die nog altijd de eindbeslissing kan nemen.

Wij hadden over burgerraden een symposium op de rails staan. Aansprekende sprekers zoals David van Reybrouck en andere deskundigen die elders in Nederland en België ervaring hebben opgedaan met burgerraden waren uitgenodigd en hadden hun komst èn medewerking aan ons bevestigd. Ook de kosten voor een dergelijke organisatie hebben wij voor eigen rekening genomen via o.a. de opbrengsten van zelfgemaakte verjaardagskalenders en ansichtkaarten.

Vanwege het coronavirus zit een „fysiek“ symposium er echter niet meer in. Mogelijk zou een virtueel symposium uitkomst kunnen bieden. Wij hadden daarover met Burgemeester Akkermans en Joyce Reinders (raadsadviseur) gesproken en hen verzocht ons bij te staan in de organisatie van een burgerraad-symposium. Ook vroegen wij via het inspreken in de gemeenteraad van september 2020 om hulp omdat ons de middelen ontbraken om een en ander mogelijk te maken, ondanks de verkoop van aquarellen, verjaardagskalenders en ansichtkaarten. Landelijk kreeg ons initiatief de nodige aandacht. Zo werden wij o.a. uitgenodigd om deel te nemen aan de “Thorbecke Sessies” van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in het kader van de “Toekomst van de locale democratie” om ons initiatief toe te lichten. Het werd met enthousiasme ontvangen.

Helaas moeten we constateren dat er bij het gemeentebestuur van Eijsden-Margraten en de Raad weinig of geen interesse bestaat richting ons initiatief, ondanks alle inspanningen die wij daarvoor hebben gedaan. Enkele uitzonderingen daargelaten. Wij hebben daarover 15 februari 2021 een brief gestuurd aan het gemeentebestuur
waarbij slechts een bevestiging van ontvangst de enige reactie was.

Dit alles brengt ons tot de conclusie het initiatief voor een symposium over burgerraden stop te zetten. Spijtig maar ons rest geen andere keuze. Juist een fysieke spraakmakende bijeenkomst, met bijzondere sprekers, reuring, gedoe en commotie, pers, muziek, projecties … dát was ons ding. Niet via Zoom, een PC of laptopje!

We hebben niet de vechtlust en de lange adem om grote strategische discussies te voeren, politieke rondjes te maken met mensen die het idee niet zien zitten, omdat ze zich comfortabel voelen als dikke meerderheid. Vandaar dat we de handdoek in de ring gooien. Overigens met spijt in het hart! In de hoop dat anderen het stokje overnemen.

Wij wensen hen alle sterkte en vooral … veel moed!

Namens Burgerkracht
Paul Hertoghs
Rob Hoenen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here