Woensdag 31 oktober 2018:

Op 7 september 2015 vond voor de laatste maal een informatieavond plaats over de overlast, die door een groot aantal inwoners ervaren wordt als gevolg van het vliegverkeer van en naar Luchthaven Luik (Bierset). Deze avond was georganiseerd door Milieu front Eijsden (MfE) en gemeentebestuur van Eijsden-Margraten, waaraan ook vertegenwoordigers van het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu hun medewerking verleenden.

Tijdens die avond vond een evaluatie plaats waarbij de volgende kernbegrippen aan de orde kwamen: – verder overleg tussen Nederlandse en Belgische overheden;

 • continuering van de monitoring van landende toestellen doch tevens van vertrekkende toestellen;
 • nieuw overleg tussen gemeente en ministerie begin 2016 om bovengenoemde acties te evalueren.

Inmiddels zijn we ruim drie jaar verder en hebben zich diverse ontwikkelingen voorgedaan, die het wenselijk maken om een nieuwe publieke voorlichtingsavond te organiseren.

Daarbij kan gedacht worden aan onderwerpen zoals:

 • nieuwe overleggen tussen gemeente en ministerie in 2016, 2017 en 2018, waarbij nieuwe afspraken werden gemaakt om de overlast te verminderen;
 • de indiening van een officiële klacht bij het Ministerie door gemeentebestuur en MfE;   de uitvoering van een onderzoek naar juridische mogelijkheden;
 • vragen vanuit de Tweede Kamer aan de verantwoordelijke minister over de aanpak van de problematiek;
 • een wetswijziging van de Staatssecretaris om gemaakte fouten te corrigeren;
 • de presentatie van een documentairefilm over de problemen rondom Luchthaven Lelystad, waarin zijdelings tevens de problemen rondom Luchthaven Luik aan de orde komen;
 • de opdracht aan SensorNet om voor de duur van 1 jaar geluidmetingen naar de overlast vliegverkeer luchthaven Luik uit te voeren.

Samen met MfE organiseert het gemeentebestuur deze informatieavond op 31 oktober 2018, om 19.30 uur, in de raadszaal van het Huis van de burger, Amerikaplein 1,Margraten. De avond staat in het teken van de vliegtuigoverlast in het luchtruim zuidelijk Zuid-Limburg. Naast het vliegverkeer Luchthaven Luik hebben inwoners van gemeente Eijsden-Margraten in toenemende mate ook te maken met het vliegverkeer van en naar luchthaven Maastricht Aachen Airport.

Van gemeentewege worden de ontwikkelingen met betrekking tot het dossier vliegverkeer luchthaven Luik en de gemeentelijke rol in deze weergegeven. Ook wordt de gemeentelijke rol in het dossier vliegverkeer Luchthaven MAA toegelicht. MfE zal vervolgens beide dossiers vanuit haar rol toelichten. Aansluitend zullen de aanwezigen ruimschoots de gelegenheid krijgen om hun ervaringen en opvattingen in beide dossiers te ventileren. De ontvangen input zullen wij meenemen bij nieuwe acties om te komen tot een vermindering van de overlast.

Programma informatieavond woensdag 31 oktober:

 • Welkomstwoord Lysbeth Den Dulk tevens gespreksleider voor deze avond.
 • Bijdrage gemeente, terugblik dossier ‘vliegverkeer luchthaven Luik’ en rol gemeente in dit dossier alsmede het dossier “vliegverkeer luchthaven MAA”.
 • Bijdrage MfE, waarin de rol van deze stichting in beide dossiers wordt toegelicht.
 • Input aanwezigen en hoe verder?
 • Bijdrage Rob Hoenen (bekend met twee dossiers).
 • Afsluiting rond 22.00 uur.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here